Tyxo.bg counter Гражданска Отговорност - Цени, информация, ликвидация
Гражданска отговорност

Предмет на застраховката е гражданската отговорност на физическите и юридическите лица, собственици, държатели и ползватели на моторни превозни средства, както и на упълномощените от тях водачи за причинените неимуществени и имуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на моторните превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство.

1. Покрити рискове
Гражданска отговорност на автомобилистите покрива отговорността им за причинените от тях имуществени или неимуществени вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, във връзка с притежаването и/или използването на МПС, както на територията на България, така и на територията на страните членки на ЕС.


 • Лимитите по застраховката са еднакви за всички застрахователни компании и са както следва:
 • При събития, настъпили на територията на Република България

- За всяко събитие при едно пострадало лице – 2 000 000 лева,
- За всяко събитие при две или повече пострадали лица – 10 000 000 лева,
- За вреди на имущество за всяко събитие – 2 000 000 лева.

 • При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:

- Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.


2. Териториална валидност
Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите може да се сключи с териториална валидност само за територията на Република България, но валидността може да се разшири и за територията на Европейския съюз и/или други държави.
3. Как се формира премията по Гражданска отговорност на автомобилистите?
Премията по Вашата застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите зависи от:

 • вид МПС
 • кубатура на МПС
 • териториална валидност на застраховка
 • начин на плащане – еднократно или разрочено
 • наличие на щети и изплащани обезщетения
 • шофьорски стаж на шофьора
 • възраст на собственика
 • юридическо или физическо лице е собственика на МПС
 • регистрация на МПС и други

 

Цените за Гражданска отговорност, за една и съща компания, трябва да се еднакви навсякъде, тъй като КФН забрани отстъпките от 08.12.2010. Ако някъде видите по-ниска цена, е редно да сигнализирате КФН за нарушението.