Tyxo.bg counter Застраховка Карго - Всички видове застраховки

По време на транспорт превозваният товар е изложен на рискове, които зависят от вида на определения транспорт, като например сблъсък при морски транспорт, дерайлиране, кражба и др. При „Застраховане на товари по време на превоз“, известна още като „Карго“ застраховка, обект на застраховане могат да бъдат всякакви стоки и товари, превозвани от точка до точка в цял свят и с всякакъв вид превозно средство по силата на договор за превоз. Този вид застраховка защитава застрахователния интерес на производители, спедитори, вносители и износители или други страни, които имат застрахователен интерес върху превозвания товар. На застраховане подлежат товарите, превозвани с всички видове транспортни средства при следните ограничения: да са произведени с предназначение за превоз на товари; да да средства за обществен превоз, а превозвачът да е превозвач по занятие.

Карго застраховките са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар. "Институтски карго клаузи". Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Всички застрахователни компании в България ги ползват или като оригинални такива, или преведени. Трите вида клаузи "А", "В" и "С" са различни в зависимост от вида на покритието. Първата клауза предлага пълно покритие, Клауза "В" - ограничено покритие, и Клауза "С" - минимално покритите.

 

  • Клауза "А" покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на риска война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство.
  • Клауза "В" покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката, но според застрахователите много рядко се купува.
  • Клауза "С" е специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние.

В зависимост от това дали превозът на карго стоките ще е през територията на България или извън територията на България, повечето застрахователни компании предлагат два типа застрахователни полици с различни условия по тях. Тарифата при застраховка карго зависи от вида на стоката, от нейната опаковка (кашон, на бали, чувал, насипно състояние), от вида на транспорта (товарен автомобил, самолет, кораб и други), от дестинацията (страната, от която и до която пътува) и покритието по изброените клаузи.

Стандартно застрахователната стойност по застраховката се определя от фактурната стойност на товара плюс навло, разходи по товарене и разтоварване, застраховка, митнически такси и евентуални други разходи, които обикновено се прибавят във вид на процент към фактурната стойност.