Tyxo.bg counter Злополука на местата в МПС доброволна, задължителна
Злополука на местата в МПС
 
1. Доброволна застраховка "Злополука на местата в МПС"

Заедно със застраховка "Гражданска отговорност" компаниите предлагат възможност за сключване на допълнителна доброволна застраховка "Злополука на местата в МПС".
Доброволната застраховка "Злополука на местата в МПС"  покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на ПТП.
Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от продължителността на лечението при временна загуба на работоспособност или на база определения процент трайна загуба на работоспособност. При настъпване на най-лошото събитие застрахователната сума се изплаща в пълен размер на законните наследници.

Минималната застрахователна сума е 1000 лв на място. Премията, която се заплаща е в зависимост от избора на застрахователна компания.

Например - ако Вашата кола има 5 места /4+1/ може да изберете минималната сума на 1 място - 1000 лв. За всички места в колата застрахователната сума ще е 5000 лв. Премията, която ще трябва да заплатите ще е от 5 лв до 10 лв в зависимост от застрахователната компания.

2. Задължителна застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт"
Застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт" е задължителна, съгласно действащото законодателство на Република България за всички МПС, които извършват обществен превоз като:

  • таксиметрови автомобили;
  • релсови превозни средства;
  • тролейбуси и автобуси;
  • въздухоплавателни средства;
  • всички видове морски и речни плавателни съдове;
  • въжени линии и влекове.

Покритието е валидно за пътниците в обществен превоз, снабдени с билети или карти, или имащи право на безплатно пътуване, когато те се намират в превозното средство или в непосредствена близост до него преди качване или след слизане.
Застраховани са рисковете от смърт и трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Минималната застрахователна сума за един пътник е определена от МС с Наредбата за задължително застраховане за съответния период.
В случай на застрахователно събитие пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от определения процент трайна загуба на работоспособност. При настъпване на най-лошото събитие застрахователната сума се изплаща в пълен размер на законните наследници.