Tyxo.bg counter Обща Гражданска Отговорност

Застраховка "Обща гражданска отговорност" дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) или тяхно имущество (вещи) са били увредени или унищожени при осъществяване на стопанска дейност от Застрахования.

Застраховка "Обща гражданска отговорност" може да бъде сключена от широк кръг стопански субекти – от еднолични търговци до международни корпорации и холдингови обединения на група от фирми.

Някои застрахователни компании предлагат застраховка, предназначена за физически лица. Тя покрива всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да плати като компенсация за вреди на основание претенции на трети лица, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от застрахователя.

 

Покритието касае отговорността на застрахования в качеството му на глава на семейство, работодател на лица, работещи в домакинството, владелец на апартамент(и), къща и/или вила, които ползва лично, притежател на домашни животни и пчели (освен кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни животни), упражняващ спортни дейности (освен лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт), велосипедист за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

 

Професионални отговорности:

 

Застраховките, които се предлагат са следните:

 

  • Отговорност на адвоката;
  • Отговорност на работодателя 
  • Отговорност на туроператора;
  • Отговорност на нотариуса;
  • Отговорност на дипломирания експерт-счетоводител;
  • Отговорност на лекари и медицински персонал;
  • Отговорност на проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор;
  • Отговорност на застрахователни брокери;
  • Отговорност на агенти по продажба на самолетни билети;

 

 

Вижте още: Застраховка за доказване на доходи