Tyxo.bg counter Застраховка Домашно Имущество

Страница 1 от 2

Домашно имущество
 1. Застраховка „Домът Инс" - Най-добрият подарък за твоя дом!

  Моля , изберете застрахователни покрития
 2. Недвижимо имущество
  Invalid Input
  лв.
 3. Движимо имущество
  Invalid Input
  лв.
 4. Застрахователни премии спрямо избраните суми
 5. Застрахователна премия
  Invalid Input
  лв.
 6. 2 % данък (ЗДЗП)
  Invalid Input
  лв.
 7. Крайна премия
  Invalid Input
  лв.
 8. Invalid Input
 9. Подлимити на отговорност спрямо избраните покрития
 10. Чупене на стъкла
  Invalid Input
  лв.
 11. Късо съединение
  Invalid Input
  лв.
 12. Гражданска Отговорност
  Invalid Input
  лв.
 13. Други разходи
  Invalid Input
  лв.
 14. З.с. за кражба
  Invalid Input
  лв.
 15. Покрити рискове

  Клауза А - Пожар - основно покритие (пожар; мълния/гръм; експлозия; имплозия; падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар);
  Клауза А1 - Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
  Клауза Б - Бедствия (буря/ ураган, вихрушка, смерч, паднали върху застрахованото имущество части от сграда, дървета и клони; градушка; проливен дъжд; наводнение;
  увреждане от естествено натрупване на сняг или лед; измръзване/ замръзване);
  Клауза Д1 – Земетресение;
  Клауза Д2 - Изтичане на вода и пара;
  Клауза Д9 - Чупене на стъкла (само при застраховано недвижимо имущество);
  Клауза ГО - Гражданска отговорност на Застрахования за причинени имуществени вреди на трети лица в резултат на покрито по сертификата застрахователно събитие;
  Клауза Д15 - Късо съединение и/или токов удар (само при застраховано движимо имущество);
  Клауза ДР - Други разходи, необходими за ограничаване на вредите, включително разчистване на останки, във връзка с настъпилото застрахователно събитие по
  застраховката, когато Застрахования е действал с необходимата за случая грижа;
  Клауза КГТ - Кражба чрез взлом, въоръжен грабеж и кражба, извършена чрез използване на техническо средство или по специален начин (само при застраховано движимо
  имущество, при наличие поне на минимални условия на обезопасеност);

 16.  
 1. Данни за поръчка на полица
 2. Имена на застрахован(*)
  Invalid Input
 3. Адрес по Л.К.(*)
  Invalid Input
 4. Адрес на обекта(*)
  Invalid Input
 5. GSM(*)
  Само цифри
 6. E-mail
  Невалиден e-mail
 7. Моля, попълнете всички полета.
  Наш експерт ще се свърже с вас в рамките
  на няколко часа за уточнаване на детайли за доставка.