Знаете ли че..?

Ако Вашето МПС е с десен волан това би оскъпило вашите застраховки.

Повечето застрахователни компании в България прилагат завишения за МПС с десен волан. Считат се за по-рискови, тъй като не са пригодени за движението в България. 

Обсебване на МПС не се покрива от застрахователите.

гр. София е сред градовете с висок риск от земетресение.

Не се застраховат имущества, които са в близост до водоеми. Минималното разстояние трябва да е поне 500 метра.

Вашата застраховка Гражданска отговорност важи 366 дни, а не както до сега 365
 
Не всяка застрахователна компания в РБългария покрива риска "умишлен палеж" по Автокаско.
 
Всеки застрахован по застраховка Гражданска отговорност е длъжен в 7 дневен срок от настъпване на ПТП, за което е виновен да уведоми застрахователната компания, в която е застрахован.