Tyxo.bg counter Търговски обекти и офиси
От фризьорски салон до цветарски магазин, от аптека до магазин за облекло – какъвто и да е Вашия бизнес, ние ще Ви помогнем да изберете най-добрата застраховка за нуждите на Вашата дейност.
 
Тази комбинирана застраховка предоставя на собствениците или наемателите на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване, техника и други.
 
Застраховката покрива загуби, причинени от:   
 •       пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;   
 •       удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови  съставни части или товар;   

В комбинация с горепосочените рискове се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:   
 •       пари в каса (в работно и в извънработно време);   
 •       отговорност на наемателя;   
 •       отговорност към посетители и клиенти;   
 •       стоки на път и други.
 •       отговорност на работодателя;   
 •       счупване на стъкло или стенни огледала и витрини;   
 •       развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера;   

 

 

Електронно оборудване


Предмет на застраховката са всички уреди, съдържащи електронни елементи като компютри, сървъри, медицински уреди, касови апарати, телевизори, радио апарати и много други, които се използват за търговски и индустриални цели.

Покритията са срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития като:
    
 •       пожар, всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене, разрушаване или разчистване по време на тези събития;   
 •       технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение.

В обхвата на покритието на застраховката се включват:
    
 •       стационарно оборудване, намиращо се на мястото, за което е валидна застраховката;   
 •       мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници като Р. България, Европа, друг континент или целия свят.

Застраховани лица могат да са всички юридически лица, осъществяващи производствена или търговска дейност на територията на Р. България, както и физически лица, сключили застраховка домашно имущество и желаещи покритие за електронното си оборудване.