Tyxo.bg counter Трябва ли ми зелена карта

Опитът да се популяризира факта, че на този етап в Европейския съюз може да се пътува без Зелена карта, е подвеждащ. Въпреки че застраховка „Гражданска отговорност“ е валидна на територията на страните-членки на ЕС и страните от Европейското икономическо пространство, при настъпване на застрахователно събитие в чужбина, местните органи на реда изискват предоставяне на международно признатия сертификат „Зелена карта“. Не са малко случаите, когато при липса на този вид документ е имало сериозни последствия за застрахования. Езиковата бариера също е немаловажен фактор, който осмисля издаването на сертификата.

Застрахователните копмпании в България имат цена за Гражданска отговорност, както за България, така и за чужбина. Ако при сключване на полица клиентът декларира район на управление България, а след това напусне територията на България, то той нарушава договора и извън границите на България застраховката е без покритие.